Nieuwe toepassingen

FlexLogin altijd starten

  • Optie FlexLogin starten ook al is er geen reader aangesloten. Te vinden in algemene settings of device specifieke settings. De device settings overschrijven altijd de algemene settings.

Overzicht invoices

  • In het overzicht “Invoices” is nu te zien of er wel of niet betaald is met de datum van de ontvangen betaling erbij.

Aanpassingen

Invoices

  • Verbeteringen voor het genereren van invoice data, invoice PDF en invoice CSV.

Sessie data

  • Table row en table pagina nummers worden nu onthouden per sessie van de gebruiker.