Release Notes Client

Client V1.5.1

Nieuwe toepassingen

Gebruiker uitschakelen

 • Het is nu mogelijk in het register “HKEY_CURRENT_USER\Software\care4software\FlexLogin” een entry (string value) “disabled” op te nemen. Wanneer die niet bestaat of de waarde “0” heeft dan start FlexLogin normaal op. Bij een waarde “1” start FlexLogin niet.
  * Deze optie kan handig zijn bij het gebruik van b.v. RDP sessies.

Aanpassingen

EV code Signing

 • Flexlogin wordt nu gesigned en verstrekt met een “Extended Verification Code Signing” certificaat. Dit zal nieuwe installaties en updates eenvoudiger doen verlopen.

Teksten aangepast

 • Cards zijn nu identifiers.

Bugfixes

Kleine problemen opgelost

Client V1.5.0.9

Nieuwe toepassingen

Tap-in, tap-out

 • Het identificatiemiddel hoeft niet meer op de reader te blijven liggen. Door het ID opnieuw tegen de reader aan te houden zal het scherm weer vergrendelen. Ook is er een aparte time-out die in te stellen is in het portaal, zodat na een korte periode van inactiviteit het scherm weer wordt vergrendeld.

Geen pincode check

 • Er zal niet meer gevraagd worden om een pincode bij het presenteren van een ID.

Background opacity

 • De achtergrond kan nu ook doorschijnend zijn of helemaal transparant.

Update Service

 • Update FlexLogin bij nieuwe versies. Als de service niet draait of niet werkt, zal FlexLogin met een messageBox komen om het alsnog handmatig te doen.

 

Aanpassingen

Verbeterde overlay afhandeling

New Version MessageBox update time-out naar 15 sec i.p.v. 5 sec

Bugfixes

Cache probleem opgelost

 • Wanneer er non ascii karakters in employee namen stonden werd de cache niet correct opgebouwd, waardoor bij netwerkproblemen de cache niet te benaderen was.

 

Client V1.3.0

Nieuwe toepassingen

Ondersteuning voor meerdere ID-readers

 • Er kunnen nu meerdere aangesloten ID-readers worden gebruikt. FlexLogin houdt bij op welke reader het ID geplaatst is.
 • Ontkoppelen en weer aansluiten van ID-readers wordt hierbij ook ondersteund. Wel is er een paar seconden nodig om de gewijzigde situatie te herkennen.

Ondersteuning UZI-pas

 • De (in de zorg) bekende UZI-pas wordt nu ook ondersteund. Met een daarvoor geschikte card-reader werkt die hetzelfde als de RF kaarten. Het UZI-pasnummer wordt gebruikt als "ID-code" die vervolgens aan een employee gekoppeld kan worden.

FlexLogin altijd starten

 • FlexLogin kan gestart worden ook al is er geen reader aangesloten. In het portaal is deze optie globaal of per device aan te passen.

 

Aanpassingen

Default screen text op overlay met logo

 • Het FlexLogin logo wordt nu op het overlay scherm getoond wanneer er in de portal niets anders is opgegeven.